در سلسله برنامه های " سینمای نوین ایران" ، به بررسی تاریخ سینمای نوین ایران پرداخته می شود.

تیر ۲۴, ۱۳۹۵ ۱۲:۴۷ Asia/Dushanbe