غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.

تیر ۲۴, ۱۳۹۵ ۱۱:۴۴ Asia/Dushanbe