در سری برنامه های "فرهنگنامه"، هر هفته، شما مخاطبان عزیز می توانید از خبرهای مهم فرهنگی هنری ایران و تاجیکستان مطلع شوید .

تیر ۲۴, ۱۳۹۵ ۱۱:۴۷ Asia/Dushanbe