برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود مطلع کنید.

 

تیر ۲۴, ۱۳۹۵ ۱۲:۴۴ Asia/Dushanbe