برنامه " نکته ها و گفته ها" گزیده ای است از جملات زیبا و ادیبانه که در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و معارفی به افراد درس زندگی می دهد.

 

تیر ۲۴, ۱۳۹۵ ۱۲:۵۰ Asia/Dushanbe