در سری برنامه "همسفران" نیت داریم درباره مسایل مختلف مهاجران تاجیک در کشورهای دیگر با شما شنوندگان عزیز صحبت کنیم.

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷ ۱۰:۳۰ Asia/Dushanbe