"پرتویی از آفتاب" کاری از گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان است که به گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب می پردازد.

 

شهریور ۲۶, ۱۳۹۹ ۱۳:۰۳ Asia/Dushanbe