در برنامه " پندها و اندرزها"، راوی برای شنوندگان عزیز صدای خراسان، حکایت های پندآموزی را روایت می کند.

 

 

تیر ۲۴, ۱۳۹۵ ۱۲:۳۸ Asia/Dushanbe