در برنامه " پیدا و پنهان داعش" به تبیین اهداف داعش در منطقه خاورمیانه و نفوذ آن به آسیای مرکزی پرداخته می شود.

این برنامه پنج شنبه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان پخش می شود.

اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶ ۱۲:۵۰ Asia/Dushanbe