در این سلسله برنامه ها، قصد داریم به یکی از انواع گردشگری یعنی "گردشگری سلامت" بپردازیم و در هر برنامه، شما را با فعالیت یک بیمارستان یا مرکز درمانی معتبر ایرانی که در حوزه بین الملل فعال است آشنا کنیم.

آبان ۰۱, ۱۳۹۸ ۱۲:۴۰ Asia/Dushanbe