شما همراهان گرامی صدای خراسان می توانید  موضوعات نمایشی متنوع را در " نمایش هفته"  بشنوید. "نمایش هفته"  سه شنبه ها از رادیو تاجیکی پخش می شود.

 

آبان ۱۰, ۱۳۹۶ ۱۴:۴۱ Asia/Dushanbe