"اسلام هراسی در غرب" کاری است از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این برنامه قصد داریم به مسایل و اتفاقات مرتبط با اسلام هراسی در جهان به ویژه در کشورهای غربی بپردازیم.

اردیبهشت ۰۷, ۱۳۹۸ ۱۳:۵۴ Asia/Dushanbe