در برنامه "نور ایمان"  شما را با داستان زندگی و چگونگی اسلام آوردن برخی تازه مسلمان ها از مناطق مختلف دنیا آشنا می کنیم.

 

دی ۲۴, ۱۳۹۸ ۱۴:۴۰ Asia/Dushanbe