آذر ۰۶, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۴ Asia/Dushanbe

“نوآوری" کاری است از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در ویژه گفتار " نوآوری" قرار است شما را با تازه های علمی، فنی و پزشکی آشنا کنیم.

5/9/99