دی ۰۴, ۱۳۹۹ ۱۲:۵۰ Asia/Dushanbe

“نوآوری" کاری است از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در ویژه گفتار " نوآوری" قرار است شما را با تازه های علمی، فنی و پزشکی آشنا کنیم.

3.10.99