دی ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۲:۲۹ Asia/Dushanbe

نوآوری" کاری است از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در ویژه گفتار " نوآوری" قرار است شما را با تازه های علمی، فنی و پزشکی آشنا کنیم.

17/10/99