• سربازی، شرط استخدام در دستگاههای نظامی و حکومتی تاجیکستان شد

    بهمن ۰۱, ۱۳۹۹ ۱۹:۴۴

    مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد رییس جمهوری این کشور را درباره ممنوعیت استخدام افراد بدون سابقه خدمت وظیفه در نهادهای نظامی، امنیتی، انتظامی، قضایی، گمرک و آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی و حکومت و دفتر ریاست جمهوری تصویب کرد.