Türkmenistanda daşary ýurt walýuta tölegleri gadagan edidi

Türkmenistanda daşary ýurt walýuta tölegleri gadagan edidi

Türkmenistanyň merkezi banky bu ýurduň maliýe guramalaryny daşary ýurt walýutasyny tölemekden saklanmaga çagyrdy.

bütindünýä saglygy goraýyş guramanyň Täjigistana we Türkmenistana beren maslahaty

bütindünýä saglygy goraýyş guramanyň Täjigistana we Türkmenistana beren maslahaty

bütindünýä saglygy goraýyş guramanyň Täjigistandaky wekili bu ýurtda koronawirusynyň hasaba alynmandygyna garamazdan Täjigistan halky saglygy goraýyş işine has çynlakaý çemeleşmelidirler diýdi.

Türkmenistan döwleti maskalaryň ulanylmagyny we Koronawirusy hakda gürleşmegi gadagan etdi

Türkmenistan döwleti maskalaryň ulanylmagyny we Koronawirusy hakda gürleşmegi gadagan etdi

Türkmen hökümeti maskalaryň ulanylmagyny gadagan etdi we umumy mekanlarda Koronawirusy barada gürleşen adamlary tussag etjekdigini yglan etdi.

Türkmenistan bilen BMG-nyň arasynda ekologiki hyzmatdaşlygy ösdürmek

Türkmenistan bilen BMG-nyň arasynda ekologiki hyzmatdaşlygy ösdürmek

Türkmenistanyň daşary işler ministri Aşgabadyň birnäçe halkara daşky gurşaw konwensiýasyna agzalygyny yglan etdi.