Aşgabat döwleti C5+1 maslahatyna gatnaşýar

Aşgabat döwleti C5+1 maslahatyna gatnaşýar

Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Aşgabat döwleti, Merkezi Aziýa bilen Amerikanyň geçirjek daşary işler ministrler derejesindäki maslahata goşuljakdyr diiýp yglan etdi.

ÝB we Merkezi Aziýa: Ýaşyl geljek boýunça bilelikdäki işler üçin täze mümkinçilikleri

ÝB we Merkezi Aziýa: Ýaşyl geljek boýunça bilelikdäki işler üçin täze mümkinçilikleri

Žozep Borrell Fonteles, ÝB-niň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça Ýokary wekili / Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti (HR / VP)

Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň mejlisi öz işine başlady

Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň mejlisi öz işine başlady

2020-nji ýylyň 27–nji ýanwarynda Aşgabat şäherinde «Hazar deňzinde ýüzüşiň howpsuzlygyny üpjün etmekde hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Teswirnamanyň» taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň altynjy mejlisi öz işine başlady.

Aşgabatda Türkmen-German iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

Aşgabatda Türkmen-German iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda Aşgabatda bilelikdäki Türkmen-German iş toparynyň 9-njy mejlisi geçirildi.