Birleşen Milletler Guramasy bilen  Türkmenistanyň migrasiýa boýunça hyzmatdaşlygy

Birleşen Milletler Guramasy bilen Türkmenistanyň migrasiýa boýunça hyzmatdaşlygy

Türkmenistan "Migrantlara kömek" we "Tehniki hyzmatdaşlyk we serhet dolandyryşy" taslamalary boýunça Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär.

Gurbanguly Berdimuhamedow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji sammitinde çykyş etdi

Gurbanguly Berdimuhamedow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji sammitinde çykyş etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji sammitinde çykyş edip, sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmekde YHG-niň özboluşly geoykdysady ähmiýetini belledi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI YKDYSADY HYZMATDAŞLYK GURAMASYNYŇ 14-NJI SAMMITINE GATNAŞDY

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI YKDYSADY HYZMATDAŞLYK GURAMASYNYŇ 14-NJI SAMMITINE GATNAŞDY

2021-nji ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 14-nji Sammitine gatnaşdy. 2021-nji ýylda YHG-da başlyklygyň Türkmenistana geçendigini bellemek zerurdyr. 

2021-nji ýylda Türkmenistan EKO-nyň täze başlygy

2021-nji ýylda Türkmenistan EKO-nyň täze başlygy

Türkmeniň Daşary işler ministri 2021-nji ýylda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (EKO) başlygynyň bu ýurda geçirilendigini habar berdi.