Türkmenistanyň daşary işler ministri kowid-19 baradaky beýannamasy

Türkmenistanyň daşary işler ministri kowid-19 baradaky beýannamasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi aşakdakylar barada habar berýär.

Türkmenistanyň Daşary işler ministri ÝHHG-niň milli azlyklaryň işleri boýunça Ýokary komissary bilen duşuşyk geçirdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri ÝHHG-niň milli azlyklaryň işleri boýunça Ýokary komissary bilen duşuşyk geçirdi

2020-nji ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ÝHHG-niň milli azlyklaryň işleri boýunça Ýokary komissary Lamberto Zanýer bilen onlaýn-duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanda binalaryň biri howlukmaç ýagdaýda hassahana öwrüldi

Türkmenistanda binalaryň biri howlukmaç ýagdaýda hassahana öwrüldi

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda binalaryň biri howlukmaç ýagdaýda hassahana öwrüldi.

 Türkmenistan, Azerbaýjan Respublikasy we Owganystanyň prezidentleri Lapis Lazuli koridory barada gürrüň etdiler

Türkmenistan, Azerbaýjan Respublikasy we Owganystanyň prezidentleri Lapis Lazuli koridory barada gürrüň etdiler

Türkmen hökümeti, Lapis Lazuli taslamasy boýunça Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Owganystanyň resmileri bilen üç taraplaýyn wideo konferensiýa geçirendigini habar berdi.