Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

21-nji sentýabrda Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň derejesinde wideomaslahat görnüşinde ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeler geçirildi.

Türkmen-Türk gatnaşyklarynyň ösüşi

Türkmen-Türk gatnaşyklarynyň ösüşi

Türkmenistan we Türkiýe Mejlisleriniň başlyklary iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ähli ugurlarda ösdürilmegini ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň arasynda wideomaslahat geçirildi

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň arasynda wideomaslahat geçirildi

2020-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Ukrainanyň Daşary işler ministri Dmitriý Kulebanyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi.

Aşgabatda Hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi

Aşgabatda Hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Aşgabatda Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdan daşary mejlisi boldy. Oňa Türkmenistanyň iri ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistana baran Premýer-ministri Askar Mamin gatnaşdylar.