Türkmenistanyň we BMG-niň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasy boýunça bilelikdäki utgaşdyryjy toparyň mejlisi

Türkmenistanyň we BMG-niň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasy boýunça bilelikdäki utgaşdyryjy toparyň mejlisi

2022-nji ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda Türkmenistanyň we BMG-niň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça bilelikdäki utgaşdyryjy toparyň mejlisi geçirildi.

Türkmenistan işgärleri Gülüstan welaýatyna sapar etdiler

Türkmenistan işgärleri Gülüstan welaýatyna sapar etdiler

Türkmenistanyň Eýrandaky ilçisi Inçeh Burun-Ak ýaýla demir ýoluny we Eýran-Türkmenistan serhedindäki Etrek gümrük geçelgesini baryp gördi.

Türkmenistanyň DIM-de Fransiýanyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň DIM-de Fransiýanyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

2022-nji ýylyň 23-nji maýynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Fransiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtýarly Ilçisi Izabel Ginel bilen duşuşdy.

BSSG-niň Ýewropa sebitleýin edarasynyň direktory bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň saglygy goraýyş ministrleriniň duşuşygy

BSSG-niň Ýewropa sebitleýin edarasynyň direktory bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň saglygy goraýyş ministrleriniň duşuşygy

2022-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň BMG-niň Ženewa şäherindäki Bölüminiň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň binasynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň saglygy goraýyş ministrleriniň Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebitleýin edarasynyň direktory doktor Hans Klüge bilen duşuşygy geçirildi.