Türkmenistan bilen Malaýziýanyň daşary işler ministrleri ikitaraplaýyn meseleler hakynda pikir alyşdylar

Türkmenistan bilen Malaýziýanyň daşary işler ministrleri ikitaraplaýyn meseleler hakynda pikir alyşdylar

2020-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Malaýziýanyň Daşary işler ministri Şri Hişamuddin Tun Husseýn bilen onlaýn duşuşygy geçirildi.

TÜRKMENISTAN ŽENEWADA GEÇIRILÝÄN OWGANYSTAN BOÝUNÇA ÝOKARY DEREJELI MASLAHATA GATNAŞÝAR

TÜRKMENISTAN ŽENEWADA GEÇIRILÝÄN OWGANYSTAN BOÝUNÇA ÝOKARY DEREJELI MASLAHATA GATNAŞÝAR

2020-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Ženewada Owganystan boýunça ýokary derejeli iki günlük maslahat öz işine başlady. Ol onlaýn görnüşinde Owganystan Yslam Respublikasynyň we Finlýandiýa Respublikasynyň Hökümetleriniň başlyklyk etmeklerinde Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde geçirilýär.

Hazar sebitinde ulag we logistika ulgamynda onlaýn-maslahat geçirildi

Hazar sebitinde ulag we logistika ulgamynda onlaýn-maslahat geçirildi

«Türkmenistanyň oňyn Bitaraplygynyň Hazar sebitinde ulag-logistika ulgamynda durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» şygary bilen 2020-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Konsullugynyň (Astrahan ş.) we Astrahan oblastynyň Halkara gatnaşyklary agentliginiň ýardam bermeginde Halkara tegelek stoly geçirildi.

TÜRKMENISTAN BILEN HALKARA PUL GAZNASYNYŇ WEKILLERINIŇ ARASYNDA SANLY WIDEOARAGATNAŞYK ARKALY DUŞUŞYK GEÇIRILDI

TÜRKMENISTAN BILEN HALKARA PUL GAZNASYNYŇ WEKILLERINIŇ ARASYNDA SANLY WIDEOARAGATNAŞYK ARKALY DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy R.Jepbarow bilen Natalia Tamirisanyň ýolbaşçylygynda Halkara pul gaznasynyň wekiliýetiniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.