Jan 31, 2021 14:44 Asia/Ashgabat
  • Eýran Yslam Rewolýusiýasynyň ýeňişe ýeten günleri gutly bolsun

bu gün ýekşenbe 2021-njy ýylyň 31-nji ýanwaryna gabat gelýän 1399-njy hijri senesiniň bahman aýynyň 12-si Eýranyň yslam ynkylabynyň ýenişe ýeten günleriniň(fajr onlygynyň) başlangyjy.

42 ýyl ozal şeýle günde, 1357-nji ýylyň Bahman aýynyň 12-si (1979-njy ýylyň 1-nji fewraly) yslam ynkylabynyň düýbini tutan Ymam Humeýni hezretleri 15 ýyl sürünlikden soňra Eýrana gaýdyp geldiler , ilat tarapyndan ýagşy garşylandy we 1979-njy ýylyň 11-nji fewralynda Eýrana geleninden on gün soň, Eýranyň şöhratly Yslam Rewolýusiýasy ýeňiş gazandy.