Feb 11, 2021 13:57 Asia/Ashgabat
  • Sepah Pasdaran pygamber agzam(s.a) adyndaky türgenleşigine başlady

Eýranyň Yslam Rewolýusiýasynyň ýeňişiniň kyrk üçünji ýylynyň başlamagy bilen bir hatarda, Eýranyň günorta-günbatar sebitinde Sepah Pasdaranyň Beýik Pygamberiň (saw) - 16 adyndaky ýerüsti türgenleşigi başlandy.

sepah pasdaranyň gury ýer güýçleriniň serkerdesi Serdar "Muhammet Pakpour": "Bu türgenleşikden maksat, soňky üstünliklere, mümkinçiliklere obýektiw baha bermek we täze amaly potensialy gözden geçirmek we iň soňky söweş we goranyş enjamlarynyň iş güýjüni synamakdyr diýip yglan etdi.