Feb 15, 2021 19:51 Asia/Ashgabat
  • mertebesi belent  ýolbaşçy Töwriz halkynyň 29-njy Bahman gozgalaňynyň ýyl dönüminde  çykyş edýärler

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, Töwriziň halkynyň Tagutyň zalym režimine garşy gozgalaňynyň ýyl dönümi mynasybetli Gündogar Azerbaýjanyň halky bilen wideo aragatnaşygy arkaly çykyş eder.

Aýatolla Hameneýiniň Tehran wagty bilen çarşenbe güni agşam 10: 30-da etjek çykyşy, Eýran Yslam Respublikasynyň radio we telewideniýesinde, şol sanda Eýran metbugat habar gullugynda, şeýle hem KHAMENEI.IR saýtynda we sosial ulgamlardaky hasaplarynda göni ýaýlymda bolar. .