Apr 16, 2021 18:52 Asia/Ashgabat
  • Zarif: Eýranyň strategiýasy, Owganystandaky ähliumumy parahatçylygy goldamak

Eýranyň Daşary işler ministri, Eýran Yslam Respublikasynyň syýasatynyň Owganystandaky hemmetaraplaýyn parahatçylygy goldamakdygyny aýtdy.

ISNA habar gullugynyň habaryna görä, "Raisinia 2021" ýygnagynda Eýranyň Daşary işler ministri "Muhammet Jawad Zarif" Eýranyň milli bähbidine laýyklykdaTalyban bilen gepleşikler geçirdik we Owganystanda hemmetaraplaýyn parahatçylygyň zerurdygyny talybana yandyrmak üçin tagalla etdik diýip yglan etdi.

Zarif sözüniň dowamynda "Talyban Owganystandaky parahatçylygyň bir bölegi bolmaly we bu parahatçylyga gözegçilik etmeli däldir" diýdi.

Tags