Apr 18, 2021 16:02 Asia/Ashgabat
  • Eýranda iň soňky korona statistikasy

Eýranyň Saglygy goraýyş, bejeriş we lukmançylyk bilim ministrligi: Covid 19 bilen kesellän beýleki 405 hassanyň ölmegi bilen Eýranda bu keseliň ölenleriniň sany 66,732-e ýetdi.

Eýranyň Saglygy goraýyş we lukmançylyk bilim ministrliginiň jemgyýetçilik bilen aragatnaşyk merkezi ýekşenbe güni bir habar boýunça Düýnden şu güne çenli (1400-nji ýylyň 29-njy Farwardini) we anyk anyklaýyş ölçeglerine esaslanyp, ýurtda 21 müň 644 täze näsag ýüze çykaryldy, şolardan 3,092 adam keselhana ýerleşdirildi we ýurtda Covid 19 hassasynyň umumy sany 2 millon  237 müň 89 adama ýetdi diýip yglan etdi.

Eýranyň Saglygy goraýyş ministrligi bu habaryň dowamynda  şu wagta çenli bir million 785 müň we 358 näsag sagaldy ýa-da keselhanalardan çykaryldy. diýip hasabat berdi.

Tags