May 08, 2021 23:57 Asia/Ashgabat
  • Eýran, Kabuldaky terrorçylykly hüjümi ýazgardy

Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Kabuldaky terrorçylykly hüjümi ýazgardy

IRNA habar gullugynyň habaryna görä, Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Said Hatibzadeh şenbe güni Owganystanyň paýtagty Kabulda okuw merkezine hüjüm edilen terrorçylyk hereketini ýazgardy.

Hatibzadeh ýönekeý adamlara, esasanam talyplara hüjüm eden terrorçylykly hereketinden özüniň ýigrenýändigini mälim etdi we wakanyň pidalarynyň dogan-garyndaşlaryna gynanç bildirdi we ýaralananlara saglyk arzuw etdi.

Hasabatda aýdylmagyna görä, şenbe güni Kabulyň günbataryndaky Seýid al-Shohada mekdebiniň öňünde terrorçylykly partlama onlarça adamyň ölmegine we ýaralanmagyna sebäp boldy.