Jun 01, 2021 20:14 Asia/Ashgabat
  • Yslam Rewolýusiýasynyň Ýokary Lideriniň sözlerinde ynkylap derejesindäki syýasatçylar

Yslam Rewolýusiýasy neşirleri, Şol sanda Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysynyň Yslam Rewolýusiýasy derejesindäki syýasatçylar baradaky sözlerini öz içine alýan "Syýasy adam" kitabyny neşir etdi.

Tasnim habar gullugynyň habaryna görä, Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneýiniň Yslam ynkylaby derejesindäki syýasatçylar hakda eden çykyşlaryny öz içine alýan "Syýasy adam" kitaby Yslam Rewolýusiýasy neşirleri tarapyndan neşir edildi.

Bu eser ýedi bapdan ybarat bolup, aşakdaky tertipde düzüldi: ynançlar, zerur düşünjeler, aýratynlyklar, maksatlar, wezipeler, syýasatçylaryň görelde almagy we Yslam we rewolýusiýa derejesindäki käbir şahsyýetleriň syýasy özüni alyp barşynyň görnüşleri.