Jun 17, 2021 09:59 Asia/Ashgabat
  • Şwesiýada ýaşaýan eýranlylar üçin üç saýlaw uçastogynyň bellenmegi

Eýranyň Şwesiýadaky ilçisi Şwesiýada ýaşaýan eýranly watandaşlarymyzyň sesini almak üçin üç saýlaw uçastogynyň belli edilip govlandygyny habar berdi.

IRNA-nyň habaryna görä, Eýranyň Şwesiýadaky ilçisi "Ahmad Masoumifar" şahsy twitter sahypasynda ýerleşdirilen hatynda: "Şwesiýada ýaşaýan eýranlylaryň haýyşy boýunça Stokgolmdan başga-da Götenborgwe Lund şäherlerinde hem saýlaw sandygy goýuldy diýip yglan etdi.