Jun 18, 2021 08:40 Asia/Ashgabat
  • Rewolýusiýanyň ýokary lideri ses berdiler

Ses berişligiň ilkinji minutlarynda Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneýi, Ymam Homeýniniň Huseýniýesindäki 110-njy göçme Saýlaw uçastogyna baryp ses berdiler.

Radio we telewideniýe habar gullugynyň anna güni beren habaryna görä; Bu programma, Eýran Yslam Respublikasynyň radio we telewideniýesiniň sosial ulgamlarynda we KHAMENEI.IR web sahypasynda we sahypalarynda göni ýaýlymda görkezilýär.