Sep 20, 2021 20:36 Asia/Ashgabat

EKO medeni instituty Bütindünýä parahatçylyk gününi dabara bilen belledi.

EýranPress habar gullugynyň duşenbe güni beren habaryna görä, EKO medeni institutynda Bütindünýä parahatçylyk güni dabarasyna Täjigistan, Päkistan, Indoneziýa, Rumyniýa, Türkiýe, Filippinler, Slowakiýa, Meksika diplomatlary we ICOM Eýranyň myhmanlary, Yslam Medeniýet we Aragatnaşyk Guramasy we birnäçe ýerli ilat we daşary ýurtly suratkeşler gatnaşdylar.

Dabaranyň çäginde "Arman Solh" ýa-da şol Parahatçylyk ideallary diýen kitaby görnüşe goýuldy, soňra "Dünýä üçin parahatçylyk" sargydy bolan göwrümli we kalligrafiýa eserleriniň sergisi açyldy.

Tags