Sep 22, 2021 16:56 Asia/Ashgabat
  • Eýranda iň soňky korona statistikasy

Eýranyň Saglygy goraýyş we lukmançylyk bilim ministrliginiň jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň yglan etmegine görä; 53 günden soň Koronadan ölenleriň sany 300-e ýetmedi.

Soňky 24 sagadyň dowamynda 286 korona näsag öldi we bu keselden ölenleriň umumy sany 118,191-e ýetdi.

Şu wagta çenli 32 million 250 müň 543 adam korona sanjymynyň ilkinji dozasyny we 14 million 648 müň 891 adam ikinji dozany aldy we ýurtda sanjymlaryň umumy sany 46 million 899 müň 434 dozada ýetdi.

geçen bir gije gündiziň dowamynda ýurtda 1,124.098 dozada korona sanjymy sanjym edildi.

Düýnden şu güne çenli, 1400-nji ýylyň 31-nji Şahriwar anyk anyklaýyş ölçeglerine esaslanyp, ýurtda korona keseli bilen kesellän 17 müň 433 täze hassa tapyldy, şolardan 2164-si keselhanalarda ýerleşdirildi.

Ýurtda koronar näsaglaryň umumy sany 5 million 477 müň 229 adama ýetdi.

Bagtymyza, şu wagta çenli 4,846,771 näsag sagaldy ýa-da keselhanalardan çykaryldy.