Oct 15, 2021 19:41 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň Daşary işler ministrliginiň Owganystanyň Kandahar şäherindäki terrorçylykly hüjümi ýazgardy

Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrligi öz beýanatynda Owganystanyň Kandahar şäherindäki Fatemieh metjidine edilen terrorçylykly hüjümi ýazgardy.

Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrligi anna güni beren beýanatynda yslamyň we musulmanlaryň duşmanlarynyň jenaýatçy Takfiri terrorçylarynyň elinden ýene bir gezek çykandygyny we anna güni namaz wagtynda Owganystanyň ezilen halkynyň ýene bir toparyny öldürendigini habar berdi.

Beýanatda Eýranyň Daşary işler ministrligi Takfirileriň nna namazyna gatnaşanlaryň köpüsiniň şehit bolmagyna we ýaralanmagyna sebäp bolan Kandagardaky Fatemieh metjidine eden terrorçylykly hüjümini berk ýazgarýandygyny aýdyp Şehit bolanlaryň maşgalalaryna we Owganystanyň eziz halkyna gynanç bildirdi.