Oct 27, 2021 20:38 Asia/Ashgabat
  • Owganystana elektrik ibermek üçin Eýran-Türkmenistan hyzmatdaşlygy

Eýranyň energiýa ministri, Türkmenistanyň artykmaç elektrik toguny Täjigistanyň üsti bilen Owganystana ibermek üçin Türkmenistanyň ministri bilen gepleşikleri geçirendigini habar berdi.

Eýranyň energiýa ministri Ali Akbar Mehrabian çarşenbe güni Täjigistanyň Daşary işler ministri Sirajuddin Mehraldin bilen geçiren duşuşygynda Türkmenistanda häzirki wagtda elektrik öndürýän we eksport edilýän elektrik energiýasynyň ep-esli bölegini Täjigistan hökümetine gowşurýan gowy gidroelektrostansiýa gurduk, Bu aralykda, ministr bilen Täjigistanyň elektrik toguna mätäç däl günlerinde Täjigistandan Owganystana elektrik energiýasyny eksport etmek barda barlag geçiriljekdigini aýtdy.

Tags