Nov 25, 2021 20:04 Asia/Ashgabat
  • Mohber: ŞHG guramasy sebitleýin strategiki hyzmatdaşlygyň üstünlikli nusgasydyr

Eýran Yslam Respublikasynyň prezidentiniň birinji orunbasary: Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy sebitleýin strategiki hyzmatdaşlygyň üstünlikli nusgasydyr diýdi.

IRNA-nyň habaryna görä, şu gün (penşenbe) Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Ministrler Geňeşiniň 20-nji mejlisinde Eýranyň prezidentiniň birinji orunbasary "Muhammet Mohber" Eýranyň sebitleýin hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça strategiki syýasatlaryny düşündirmek bilen bu guramanyň agzalyk işini gysga wagtda tamamlamaga taýyndygyny aýtdy.

Mohber Şanhaý Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň wideo konferensiýasy arkaly geçirilen 20-nji ýygnagynda eden çykyşynda: Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, giň mümkinçilikleri we köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri bilen sebitdäki ýurtlar üçin hyzmatdaşlyk we özara pikir alyşmak arkaly ajaýyp geljegi wada berip biler diýdi.

Eýranyň prezidentiniň birinji orunbasary, şeýle hem sebitiň we halkara jemgyýetçiliginiň jogapkär agzasy hökmünde Eýranyň howpsuzlyk we durnukly durnuklylyk, baý energiýa çeşmeleri, geografiki jebisligiň artykmaçlygy we milli raýdaşlyk ýaly köp mümkinçilikleriniň bardygyny we agza ýurtlar we guramanyň gözegçileri bilen medeni gatnaşyklary bardygyny Şeýle hem sebitde ekstremistik pikirleriň ösmegine päsgel berýän baý medeniýete eýedigini aýtdy.

Tags