Nov 26, 2021 20:56 Asia/Ashgabat
  • Abutorabifard: Ýewropa ýurtlary sioinist režimi üçin öz milletleriniň bähbitlerinden geçmesinler

Tehranyň anna güni namazyň hatyby Ýewropa ýurtlaryna öz halklarynyň bähbitlerini Amerikan hökümdarlarynyň we Sionist režimeiminiň bikanun bähbitlerine pida etmezligi maslahat berdi.

Hojjatoleslam "Seýid Muhammet Hasan Abutorabifard Eýran Yslam Respublikasynyň wekilleri bilen 4 + 1 gepleşikleriniň başlanlygyna salgylanyp Häzirki wagtda her bir syýasy analitik ýakyn geljekde sionist režimiň Palestina sebitinde we Yslam dünýäsinde bolmajakdygyny bilýändir oňa görä Ýewropa ýurtlarynyň öz milletleriniň bähbitlerini düzümi çaşan reime ilteşdirmekleri strategik ýalňyşlykdyr diiýp nygtady.

Tags