Nov 28, 2021 19:01 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň we Türkmenistanyň prezidentleri Aşgabatda duşuşdylar

Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ybraýym Raisi we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatda duşuşdylar.

Şenbe güni agşam Aşgabat şäherine baran Aýatolla Ra'isi türkmenleriň prezidenti Gurbanguly Berdymuhamedow tarapyndan resmi garşylandy.

Eýranyň we Türkmenistanyň prezidentleri resmi kabul edişlikden soň derrew maslahata girişdiler.

ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmek we iki ýurduň arasyndaky söwda derejesini ýokarlandyrmak meselesi duşuşykda ara alnyp maslahatlaşylan temalary ybaratlaýar.

Aýatolla Ra'isi Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine gitdi.