Dec 05, 2021 15:58 Asia/Ashgabat
  • Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň telewizion çykyşy

Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti şu gün agşam sagat 9-da ilkinji teleýaýlymyň habaryndan soň halk bilen gürleşer.

Prezidentiň maglumat merkeziniň beren habaryna görä, Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Seýed Ybraýym Raisi, 13-nji döwlet işe başlanaly bäri telewideniýede geçiriljek üçünji söhbetdeşlikde soňky 100 günde döwletiň iň möhüm hereketlerini açyklap, döwletiň problemalary çözmek we päsgelçilikleri aýyrmak baradaky döwletiň geljekki meýilnamalary barada halka gürrüň berýär.

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň halk bilen göni ýaýlymda geçiriljek söhbetdeşligi ilkinji teleýaýlym bilen bir wagtda milli radiodan hem efire beriler.