Dec 24, 2021 19:13 Asia/Ashgabat
  • Beýik Pygamberiň(saw) adyny göterýän türgenleşikde  ballistik raketalaryň üstünlikli atylmagy

Beýik Pygamberiň(saw) adyny göterýän türgenleşiiň soňky tapgyrynda ballistik raketalaryň üstünlikli atylanlygyny Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Goragçy güýçleriniň kosmos serkerdesi yglan etdi.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Goragçy güýçleriniň kosmos serkerdesi Srdar Amir Ali Hajizadeh Beýik Pygamberiň(saw) adyny göterýän türgenleşiiň soňky tapgyrynyň oturylyşygynyň ýanynda habarçylaryň arasynda Türgenleşigiň bu böleginde bilelikdäki roketa we pilotsyz uçar amallarynyň ýerine ýetirilendigini habar berdi we Bu maşkda, atyşyň hem takykdygyny, raketalaryň we pilotsyz uçarlaryň göz öňünde tutulan nokatlara takyk gonandygyny gördük diýdi.

Tags