Jan 01, 2022 21:18 Asia/Ashgabat

Yragyň Kerbela şäherinde Haj Gasem Soleýmani we Abumahdi Almohandesiň şehit bolan gününiň ikinji ýyllygyna bagyşlanyň ýatlama çaresi geçirildi.