Jan 02, 2022 22:56 Asia/Ashgabat

Yragyň Al-Jadariýe sebitinde geçirlen çydam toplumynyň serkerdeleriniň şehitlige ýeten gününiň ikinji ýyllygyna Yrak halky millionlarça bolup gatnaşdylar

bu uly çäräniň ýanynda gürrüň beren Fath bileleşiginiň başlygy şehitlr Soleýmani bilen Abumahdi Al-Mohandesiň beren sapagy şudyr welin basybalyjy harbylaryň hemmesi Yrakdan çykmalydyrlar diýip nygtap geçdi.