Jan 21, 2022 13:29 Asia/Ashgabat

2022-nji ýyldaky Deňiz howpsuzlyk guşagy birleşdirilen maşk, Eýran Yslam Respublikasynyň Harby deňiz güýçleriniň, Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň we Demirgazyk Hindi ummanynda Hytaýyň we Russiýanyň Harby deňiz güýçleriniň ýerüsti we uçuş bölümleriniň bolmagy bilen başlandy.

Ikinji admiral "Mustafa Tajoddini", 2022-nji ýylda deňiz howpsuzlygy guşagy birleşdirilen maşkyň metbugat sekretary: "Şu gün irden (anna) geçirilen brifinglerden soň başlanan bu maşkda ot alan gqmini halas etmek, ogurlanan gämini boşatmak ýaly dürli taktiki maşklar we atyş Deňiz maksatlary üç ýurtdan: Eýrandan, Hytaýdan we Russiýadan gelen taktiki we amaly maşklary goşmak bilen gije-gündiz amala aşyrylýar.

Tags