Jan 21, 2022 14:16 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň ilçihanasy Päkistan gazetiniň ýalan maglumatlaryna reaksiýa bildirdi

Eýran Yslam Respublikasynyň Pakistandaky ilçihanasy Tähranyň oňyn garaýşy esasynda Yemen meselesine gatnaşýan ýurtlaryň arasyndaky düşünişmezligi çözmek we bu arap ýurtundaky gumanitar betbagtçylygy bes etmekdir diýip yglan etdi.

puç toslamalaryň ara atylmagy iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklara bolan garaýşyna zyýanly täsir eder we sebitdäki dowamly parahatçylyk we durnuklylyk üçin iki hökümetiň arasyndaky gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlygyň oňyn taraplaryna selteň salar diýip Anna güni Eýranyň Pakistandaky ilçihanasynyň jemgyýetçilik diplomatiýasy we metbugat bölümi beýannamasynda yglan etdi.

 

Tags