Feb 14, 2022 13:29 Asia/Ashgabat
  • Hatibzadeh: Eýran Wena gepleşiklerinde Günbataryň jogabyna garaşýar

Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary: "Wena gepleşiklerinde hiç hili dartgynlyk ýok we Eýran Günbataryň jogabyna garaşýar" -diýdi.

Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Said Hatibzadeh duşenbe güni Wena gepleşikleri barada habarçylaryň arasynda eden çykyşynda Galan meseleler boýunça gepleşikler dowam edýär we ABŞ-nyň we üç Ýewropa ýurdunyň islegi näçe güýçli bolsa, ylalaşyk gazanmak üçin aralyk şonça-da gysga bolar diýdi.

Tags