May 25, 2022 12:59 Asia/Ashgabat
  • Ynkylabyň ýokary lideri: Jihad we şehitlik dini medreselde kök uran medeniýetdir

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, 4000 ruhany şehidiň ýatlama kongressiniň agzalarynyň arasynda Jihad we şehitlik dini medreselde kök uran medeniýetdir diýip beýan etdiler.

Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy  2020-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda  4000 ruhany şehidiň ýatlama kongressiniň agzalary bilen geçiren duşuşygynda beren gürrüňleri şu gün çarşenbe bu kongressiň geçirilýän ýerinde okaldy. ol hezretleri bu çykyşynda Mujahid ulamalary we ýagşy amallarda öňdew ruhanylary ýatlamaklygy we gadyrlamaklygy ýagşy iş hasapladylar.

Aýatolla Hameneý mukaddes goranyş döwründe ýaş talyplaryň wagyz-nesihat we dini işlerden başga-da söweş meýdanyna girendigini we köpüsiniň şehit bolandygyny aýtdylar.