Jun 03, 2022 16:30 Asia/Ashgabat
  • Bageri: Sionistler diňe Eýrana düýşde hüjüm etmegi göz öňüne getirip bilerler

Eýranyň Daşary işler ministriniň syýasy işler boýunça orunbasary: ​​Sionistler diňe düýşde Eýrana edilen hüjümi göz öňüne getirip bilerler we şeýle düýşi görseler, beýle düýşden asla oýanmazlar diýdi.

IRNA-nyň habaryna görä, anna güni, Oslo şäherine baran Eýranyň Daşary işler ministriniň syýasy orunbasary Ali Bageri, Norwegiýanyň NRK döwlet ulgamyna Osloda beren interwýusynda, sanksiýalary ýatyrmak baradaky gepleşikler we Eýranyň ýadro işleriniň parahatçylykly häsiýetini açyklap bermek bilen bu ulgamyň habarçysynyň Sionist režimiň Eýrana çozup biljekdigi baradaky Eýranyň reaksiýasy barada beren soragynyň jogabynda şeýle diýdi: Sionistler diňe bir düýşde Eýrana edilen hüjümi göz öňüne getirip bilerler we şeýle düýşi görseler, beýle düýşden asla oýanmazlar diýdi.

Tags