Jun 11, 2022 14:38 Asia/Ashgabat

Eýran-Wenesuela 20 ýyllyk strategiki hyzmatdaşlyk resminamasyna gol çekildi.

EranPress habar gullugynyň habaryna görä, şu gün şenbe irden Eýran-Wenesuelanyň syýasat, medeniýet, ykdysadyýet, nebit we nebithimiýa, syýahatçylyk ugurlaryndaky hyzmatdaşlygy baradaky resminamalara, şeýle hem 20 ýyllyk strategiki jemgyýetçilik resminamasyna Eýran we Wenesuela prezidentleriň gatnaşmagynda gol çekildi.

Wenesuelanyň prezidenti Nikolas Maduro anna güni Tährana geldi we Saadabad köşgünde resmi kabul edişlikden soň Eýranyň prezidenti Seýid Ybraýym Reisi bilen duşuşdy.

Tags