Jun 24, 2022 10:23 Asia/Ashgabat
  • Owganystanda ýer titremesinden ejir çekýänlere kömek bermek üçin prezidentiň buýrugy

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Gyzyl ýarymaý jemgyýeti we Sistan we Bulujystan hemde Günorta Horasan welaýatlary ýer titremesinden ejir çekenlere ynsanperwer kömegini tizleşdirmelidirler diýdi.

Çarşenbe güni irden Owganystanyň günorta-gündogarynda we Pakistanyň käbir ýerlerinde Rihter şkalasynda 6.1 ball ululykda ýer titremesi boldy.

Owgan resmileriniň habar bermegine görä ýer titremesi azyndan 2500 adamyň ölmegine we 620 adamyň ýaralanmagyna sebäp boldy.

Bu meselede we IRNA-nyň habaryna görä, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti "Seýid Ybraýym Reisi" penşenbe güni agşam Demirgazyk Horasanyň Dolandyryş Geňeşinde (Eýranyň demirgazyk-gündogary) Owganystandaky ýer titremesi babatly bu ýurdyň halkyna gynanç bildirdi we hasabatlara görä, Bu wakada 2500-den gowrak adam aradan çykdy oňa görä jogapkärler bu ýurduň ezilen, musulman we ejir çeken halkyna kömek etmek üçin talaş etmelidirler diýip nygtady.

Tags