Jun 27, 2022 14:54 Asia/Ashgabat
  • Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň Aňtaw Goragy Guramasynyň başlygy wezipesine Serdar Hademiniň bellenilmegi

Eýranyň Bütin Ýaragly Güýçleriniň ýokary derejeli serkerdesiniň buýrugy bilen general-maýor Majid Hademi Sahfasa (Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň aňtaw goragy guramasynyň) başlyklygyna bellendi.

EýranPress habar gullugynyň habaryna görä, Serdar Hademi ozal Goranmak ministrliginiň aňtaw goragy guramasynyň başlygydy.

Yslam Ynkylabynyň Sepah Pasdaranyň aňtaw goragy guramasynyň öňki başlygy Serdar "Muhammet Kazemi" geçen hepdäniň ahyrynda IRGC aňtaw guramasynyň başlygy wezipesine bellendi.

Tags