Jul 07, 2022 14:37 Asia/Ashgabat
  • Sepah Pasdaranyň aňtaw guramasy tarapyndan birnäçe içaly diplomatyň tussag edilmegi

Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň aňtaw guramasy birnäçe içaly diplomatyň tussag edilendigini habar berdi.

EýranPress habar gullugynyň habaryna görä, Sepah Pasdaranyň aňtaw guramasynyň yglan etmegine görä, bu diplomatlar IRGC howa güýçleriniň türgenleşigi geçirilen çäklendirilen ýerde Eýranyň topragyndan içalyçylyk etmek we nusga almak bilen tanalýar we tussag edilýär.

IRGC aňtaw gullugy tarapyndan ýaýradylan wideolarda Iňlis ilçisiniň orunbasarynyň Eýranyň raketa türgenleşikleriniň geçirilen ýerinden aňtaw operasiýalaryny alyp barýandygy görkezilýär.

Bu içaly diplomatlaryň toprak nusgalaryny alýarka tussag edilen ýeri Eýranyň merkezi çölünde ýerleşýär.

Tags