Jul 08, 2022 11:28 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň ugradan ýarag ýükini togtadmak baradaky Angliýanyň esassyz talaplaryny Naser Kanani ret etdi

Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary, Iňlis hökümetiniň 2022-nji ýylyň ýanwarynda Yemene niýetlenen Eýranyň ýaraglarynyň iberilmegi baradaky talaplaryna jogap edip, bu esassyz aýyplamany ret etdi.

IRNA-nyň anna güni irden beren habaryna görä, Naser Kanani Iňlis hökümetiniň resmi web sahypasynda çap edilen bu esassyz we möhleti gutaran toslamasyny ret edip Yemeniň goragsyz halkyna garşy özüni yglan edýän harby koalisiýa öňdebaryjy ýaraglary satmak bilen, London Yemene garşy söweşde we agressiýada hyzmatdaş bolup durýar we Eýran Yslam Respublikasyna garşy şeýle esassyz aýyplamalar edip ynsanperwerlik keşbini alyp bilmeýär diýdi.

Tags