Jul 14, 2022 09:58 Asia/Ashgabat
  • Yslam Rewolýusiýasynyň Beýik Leaderi milli we halkara Fajr aýdym-saz festiwalynyň ýapylyş dabarasyna beren sargydy

Ilkinji milli we halkara Fajr gimn festiwalynyň ýapylyş dabarasyna eden ýüzlenmesinde Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysy gimnlerde poeziýanyň, sesiň we aýdym-sazyň, yslam, ynkylap we milli mowzuklaryň saýlanmagyna ünsi çekdi.

Aýatolla Hameneýi Hezretleri, bu festiwalyň ýapylyş dabarasynda okalan sargydynda ilkinji milli we halkara Fajr aýdymy festiwalyna ýüzlenip: “Bu aýdym bilimleri we amaly gymmatlyklary ýaýratmak üçin gymmatly çeperçilik mümkinçiliklerinden biridir diýip beýan etdiler.

Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysynyň habarynda şeýle diýilýär: "Poeziýanyň, sesiň we aýdymyň köpçülikleýin çykyşda utgaşmagy, dünýäniň ähli künjeklerinde dini we milli gimnleriň ajaýyp täsiriniň syry we Eýranyň tagamy we sungat Eýrany öňdebaryjy liderleriň birine öwürmegi başardy."

Ilkinji milli we halkara Fajr aýdym-saz festiwalynyň ýapylyş dabarasy çarşenbe güni Tähranyň Wahdat zalynda käbir resmileriň we sungat işgärleriniň gatnaşmagynda geçirildi.