Aug 06, 2022 15:07 Asia/Ashgabat
  • Kanani: Talyban hökümeti Ymam Hüseýiniň(AS) ýasyny tutýanlaryň howpsuzlygyny üpjün etmeli

Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Kabuldaky terrorçylykly partlamalary ýazgarmak bilen Owganystanyň wagtlaýyn hökümetiniň ýolbaşçylaryndan metjitlerde we ýas dabaralarynda Ymam Hüseýiniň(AS) ýasyny tutýanlaryň bolmagy sebäpli olaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin has köp çäreleri görmekleri garaşylýardi diýdi.

IRNA-yň beren habaryna görä, Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Naser Kanani bu terrorçylykly hüjümleri berk ýazgardy we anna güni (Muharramyň 7-nji güni) Kabul şäherinde terrorçylykly partlamalarda köp sanly bigünä owgan raýatynyň şehit bolmagyna we ýaralanmagyna çuňňur gynanç bildirdi.

Anna güni owgan metbugaty Kabulyň günbatarynda birnäçe owgan raýatyň şehit bolmagyna ýa-da ýaralanmagyna sebäp bolan partlamany habar berdiler.

Kabuldaky partlamanyň jogapkärçiligini DAEŞ öz üstüne aldy.

Tags